Høstgudstjeneste v. Mikkel Crone Nielsen

14. søndag efter trinitatis

Søndag 13. september 2020, kl. 09:30
Nazarethkirken