Minikonfirmander

Mini-konfirmander

Hvert andet år oprettes der i Ryslinge Frimenighed et hold mini-konfirmander. Undervisningen henvender sig til børn i 3. og 4. klasse og kan ses som en optakt til den egentlige konfirmandundervisning.

Idéen med mini-konfirmandundervisningen er, at børnene på et tidligt tidspunkt bliver fortrolige med kirken og det, der sker i den. I undervisningen vil der blive lagt vægt på børnenes naturlige nysgerrighed. Vi skal udforske kirken og kirkegården, høre bibelhistorie, arbejde kreativt og lave små drama-stykker. Desuden skal børnene medvirke ved en afslutningsgudstjeneste.

Det er ikke noget krav, at man er døbt for at deltage.