Frimenigheden er igen åben for gudstjenester i Nazarethkirken.

Vi følger atter gudstjenestelisten som den fremgår af kirkebladet og kalenderen hér på siden.

Alle øvrige arrangementer på denne side af sommeren er dog aflyst eller udsat. 

Deltagerantallet ved gudstjenester er sat til 83 personer; man bedes sættes sig ved de markerede pladser for at overholde afstandskravet på 2 meter mellem hver kirkegænger. Dog kan personer fra samme husstand naturligvis sidde sammen.

Vi glæder os til igen at fejre gudstjeneste sammen!

Se retningslinjer for begravelse og bisættelse hér